Download Free Designs http://bigtheme.net/ Free Websites Templates

Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Durmuş DEVECİ, Kahramanmaraş Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Nesih TANRIVERDİ, Kahramanmaraş Teknoloji Transfer Ofisi Yöneticisi Doç. Dr. Mustafa ŞEKKELİ, DOĞAKA İl Koordinatörü Ertuğrul KAZANCI, KOSGEB Kahramanmaraş Müdürlüğü Kobi Uzmanı Ekrem GÖKÇE, KASİAD Başkanı Ali ARPASATAN, Teknokent firmaları ve akademisyenlerin katılımıyla 16-17 Aralık 2015 tarihlerinde Ar-Ge Kanunu Reform Paketi toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren KSÜ Rektörü Prof. Dr. Durmuş DEVECİ, Kahramanmaraş Teknokent hakkında kısa bilgilendirme yaparak üniversite sanayi işbirliği konularında akademisyenlere sahada olma konusunda önemli görevler düştüğünü ve Ar-Ge Kanunu Reform uygulamalarının gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin önemini dile getirdi.

Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılında ülkemizin dünyanın ilk on ekonomisine girmesi ve 500 milyar dolar ihracata ulaşması hedefleri kapsamında sanayide yüksek teknolojili ürünlere geçişin hızlandırılması sürecine dikkat çekmek amacıyla paydaşların bir araya geldiği toplantıda Kahramanmaraş Teknokent Genel Müdürü Doç. Dr. Mahit GÜNEŞ Ar-Ge Kanunu Reform paketi hakkında açıklamalarda bulundu.

Ar-Ge Kanunu Reform Paketi hakkında aşağıdaki konularla ilgili fikirlerin alınarak hazırlanan görüş ve öneri raporu Kahramanmaraş Teknokent tarafından T.C. Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’na sunuldu.

 

Teknoloji şirketlerinin ortaya çıkışı,

Teknoloji şirketlerinin büyümesi ve küresel işletmeler haline dönüşmesi,

Tam Zaman Eşdeğer Ar-Ge Personeli sayısının ve niteliğinin artırılması,

Ar-Ge yatırımlarının artırılması ve etkin kullanımı,

Ar-Ge faaliyetlerinin ticarileşmesi,

Kamu üniversite sanayi işbirliği alanında yeni modellerin geliştirilmesi.